Hiển thị 13–20 trong 20 kết quả

Mẫu kệ trưng bày shop điện thoại KDT008
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD008
 • Mã sản phẩm: KTD008
 • Kích thước(mm): Cao: 1100 – Rộng: 1200 – Sâu: 500
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày giữa nhà
Mua ngay
Mẫu kệ trưng bày shop điện thoại KDT008
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD008
 • Mã sản phẩm: KTD008
 • Kích thước(mm): Cao: 1100 – Rộng: 1200 – Sâu: 500
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày giữa nhà
Tủ trưng bày phụ kiện điện thoại KDT007
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD007
 • Mã sản phẩm: KTD007
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350.
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày điện thoại
Mua ngay
Tủ trưng bày phụ kiện điện thoại KDT007
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD007
 • Mã sản phẩm: KTD007
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350.
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày điện thoại
Thiết kế kệ trưng bày điện thoại KDT006
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD006
 • Mã sản phẩm: KTD006
 • Kích thước(mm): Cao: 1100 – Rộng: 1200 – Sâu: 500
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày giữa nhà
Mua ngay
Thiết kế kệ trưng bày điện thoại KDT006
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD006
 • Mã sản phẩm: KTD006
 • Kích thước(mm): Cao: 1100 – Rộng: 1200 – Sâu: 500
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày giữa nhà
Mẫu kệ trưng bày shop điện thoại KDT005
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD005
 • Mã sản phẩm: KTD005
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 1000 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Mua ngay
Mẫu kệ trưng bày shop điện thoại KDT005
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD005
 • Mã sản phẩm: KTD005
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 1000 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường

Kệ trưng bày điện thoại

Tủ trưng bày điện thoại KDT004

Tủ trưng bày điện thoại KDT004
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD004
 • Mã sản phẩm: KTD004
 • Kích thước(mm): Cao: 1800 – Rộng: 1600 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Mua ngay
Tủ trưng bày điện thoại KDT004
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD004
 • Mã sản phẩm: KTD004
 • Kích thước(mm): Cao: 1800 – Rộng: 1600 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Tủ trưng bày điện thoại giữa nhà KDT003
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD003
 • Mã sản phẩm: KTD003
 • Kích thước(mm): Cao: 1100 – Rộng: 1200 – Sâu: 500
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày giữa nhà
Mua ngay
Tủ trưng bày điện thoại giữa nhà KDT003
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD003
 • Mã sản phẩm: KTD003
 • Kích thước(mm): Cao: 1100 – Rộng: 1200 – Sâu: 500
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày giữa nhà
Kệ trưng bày điện thoại sát tường KDT002
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD002
 • Mã sản phẩm: KTD002
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Mua ngay
Kệ trưng bày điện thoại sát tường KDT002
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày điện thoại KTD002
 • Mã sản phẩm: KTD002
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Tủ trưng bày phụ kiện điện thoại KDT001
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày phụ kiện điện thoại KTD001
 • Mã sản phẩm: KTD001
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 1200 – Sâu: 300
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ, móc treo
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Mua ngay
Tủ trưng bày phụ kiện điện thoại KDT001
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày phụ kiện điện thoại KTD001
 • Mã sản phẩm: KTD001
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 1200 – Sâu: 300
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ, móc treo
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
0966.930.100