Hiển thị 13–21 trong 21 kết quả

Kệ trưng bày gian hàng mỹ phẩm KMP009
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm giữa nhà KMP009
 • Mã sản phẩm: KMP009
 • Kích thước(mm): Cao: 1200 – Rộng: 1200 – Sâu: 600
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, sắt phun sơn tĩnh điện, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày giữa nhà
Mua ngay
Kệ trưng bày gian hàng mỹ phẩm KMP009
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm giữa nhà KMP009
 • Mã sản phẩm: KMP009
 • Kích thước(mm): Cao: 1200 – Rộng: 1200 – Sâu: 600
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, sắt phun sơn tĩnh điện, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày giữa nhà
Sản phẩm kệ trưng bày mỹ phẩm KMP008
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP008
 • Mã sản phẩm: KMP008
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 1200 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Mua ngay
Sản phẩm kệ trưng bày mỹ phẩm KMP008
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP008
 • Mã sản phẩm: KMP008
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 1200 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường

Kệ trưng bày mỹ phẩm

Mẫu tủ trưng bày mỹ phẩm KMP007

Mẫu tủ trưng bày mỹ phẩm KMP007
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP007
 • Mã sản phẩm: KMP007
 • Kích thước(mm): Cao: 1100 – Rộng: 1200 – Sâu: 500
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày giữa nhà
Mua ngay
Mẫu tủ trưng bày mỹ phẩm KMP007
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP007
 • Mã sản phẩm: KMP007
 • Kích thước(mm): Cao: 1100 – Rộng: 1200 – Sâu: 500
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày giữa nhà

Kệ trưng bày mỹ phẩm

Kệ trưng bày mỹ phẩm KMP006

Kệ trưng bày mỹ phẩm KMP006
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP006
 • Mã sản phẩm: KMP006
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ, đợt kính thường 5mm
 • Màu sắc: Trắng, hồng, đenn (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày shop mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày mỹ phẩm sát tường
Mua ngay
Kệ trưng bày mỹ phẩm KMP006
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP006
 • Mã sản phẩm: KMP006
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ, đợt kính thường 5mm
 • Màu sắc: Trắng, hồng, đenn (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày shop mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày mỹ phẩm sát tường
Mẫu kệ tủ trưng bày mỹ phẩm KMP005
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP005
 • Mã sản phẩm: KMP005
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ, chữ mica
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Mua ngay
Mẫu kệ tủ trưng bày mỹ phẩm KMP005
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP005
 • Mã sản phẩm: KMP005
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ, chữ mica
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Thiết kế kệ trưng bày mỹ phẩm KMP004
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP004
 • Mã sản phẩm: KMP004
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, sắt phun sơn tĩnh điện, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Mua ngay
Thiết kế kệ trưng bày mỹ phẩm KMP004
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP004
 • Mã sản phẩm: KMP004
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, sắt phun sơn tĩnh điện, đèn led thanh, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường

Kệ trưng bày mỹ phẩm

Mẫu tủ trưng bày mỹ phẩm KMP003

Mẫu tủ trưng bày mỹ phẩm KMP003
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP003
 • Mã sản phẩm: KMP003
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày mỹ phẩm sát tường
Mua ngay
Mẫu tủ trưng bày mỹ phẩm KMP003
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP003
 • Mã sản phẩm: KMP003
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày mỹ phẩm sát tường

Kệ trưng bày mỹ phẩm

Kệ trưng bày mỹ phẩm KMP002

Kệ trưng bày mỹ phẩm KMP002
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP002
 • Mã sản phẩm: KMP002
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 1200 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Mua ngay
Kệ trưng bày mỹ phẩm KMP002
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP002
 • Mã sản phẩm: KMP002
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 1200 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường

Kệ trưng bày mỹ phẩm

Kệ trưng bày mỹ phẩm KMP001

Kệ trưng bày mỹ phẩm KMP001
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP001
 • Mã sản phẩm: KMP001
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
Mua ngay
Kệ trưng bày mỹ phẩm KMP001
 • Tên sản phẩm: Tủ trưng bày mỹ phẩm KMP001
 • Mã sản phẩm: KMP001
 • Kích thước(mm): Cao: 2000 – Rộng: 900 – Sâu: 350
 • Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, kính an toàn, đèn led, phụ kiện cánh tủ
 • Màu sắc: Đen, trắng, vân gỗ (khách hàng tự lựa chọn)
 • Sử dụng: Trưng bày mỹ phẩm, Nail, Spa
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Kiểu dáng: Tủ trưng bày sát tường
0966.930.100